Gå direkt till innehållet

Cancerföreningen stöder utvidgad klinisk cancerforskning i Vasa

Vasa har den största onkologiska enheten bland centralsjukhusen i Finland. Förutom att man erbjuder cancervård till invånarna i Vasa och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt så idkar man på enheten också betydelsefull forskning.

Klinisk forskning spelar en viktig roll då man arbetar med att utveckla cancerbehandlingar och säkerställa kvaliteten i vården. Ett nytt framsteg togs inom den kliniska forskningen då man kunde ta i bruk det kliniska register och vårdkvalitetsregister som upprätthålls av biobanken Auria.

– Forskningen bereds nya möjligheter att utveckla cancerbehandlingar då man har tillgång till omfattande register som nu ska samordnas av en forskningsskötare, berättar överläkaren i onkologi i Vasa och professorn i klinisk onkologi Antti Jekunen.

– Nästa år får vi helt nya möjligheter då vi tar i bruk ett kvalitetsregister för bröstcancer, prostatacancer samt mag- och tarmcancer. Därtill ger också det kliniska register som upprätthålls av biobanken Auria cancerbehandlingarna ett utbyte.

Biobanken är en stor provsamling som tagits bland befolkningen där man förenar både biologisk information och information om hälsan. Biobanksverksamheten kan användas till att främja hälsa, i och med att tillgången till information om sjukdomarnas bakomliggande orsaker förbättras. Biobanken Auria, som grundats av Åbo universitet och Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt, är den första kliniska biobanken i Finland. Över en fjärdedel av proven i banken är cancerprover.

 

Användningen av uppgifter i olika register ger bättre vård

I fortsättningen kommer man vid utvecklandet av behandlingar att kunna använda sig av både kvalitetsregister och det kliniska register som upprätthålls av biobanken Auria. Det här arbetet kommer delvis att samordnas av en forskningsskötare som år 2017 bekostas av biobanken Auria och Österbottens cancerförening.

Österbottens cancerförening stöder Vasa centralsjukhus onkologiska forsknings- och vårdarbete. Nu donerar cancerföreningen 30 000 euro som ska användas till de kostnader som åsamkas av den uppgift som sköts av forskningsskötaren.

– Österbottens cancerförening och cancerföreningarna i allmänhet har som ett mål att främja cancerforskningen för att sjukdomen ska kunna övervinnas. Med den här donationen, men också genom att vi stöder cancerforskningen på Vasa centralsjukhus kan vi samtidigt indirekt förstärka den goda cancervården regionalt, nära den österbottniska patienten, berättar verksamhetsledare Markku Suoranta på Österbottens cancerförening.