Siirry suoraan sisältöön

Kliininen syöpätutkimus Vaasassa laajentaa toimintaansa

Vaasassa on Suomen suurin keskussairaalan onkologian yksikkö, jossa annetaan syöpähoitoa sekä Vaasan että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asukkaille, mutta myös tehdään merkittävää tutkimusta.

Kliinisellä tutkimustyöllä on tärkeä rooli syöpähoitojen kehittämisessä ja hoidon laadun varmistamisessa. Uusi edistysaskel kliinisessä tutkimustyössä on Auria-biopankin kliinisen rekisterin ja hoidon laaturekisterin ottaminen käyttöön.

– Nyt syöpähoitojen kehittämiseen tarjoutuu aivan uusia mahdollisuuksia, kun tutkimustyössä otetaan käyttöön laajoja rekistereitä, joita tulee koordinoimaan tutkimushoitaja, kertoo Vaasan onkologian ylilääkäri ja kliinisen onkologian professori Antti Jekunen.

– Ensi vuonna otamme käyttöön rintasyövän, eturauhassyövän ja vatsa-suolisto-syövän laaturekisterit, jotka tarjoavat täysin uusia mahdollisuuksia. Lisäksi hoitoihin vaikuttava rekisteri on Auria-biopankin kliininen rekisteri.

Biopankki tarkoittaa suurta, väestöön pohjautuvaa näytekokoelmaa, jossa yhdistyy sekä biologinen että terveystieto.  Biopankkitutkimuksella voidaan edistää terveyttä, kun saadaan paremmin tietoa sairauksien syistä. Auria-Biopankki on Suomen ensimmäinen kliininen biopankki, jonka perustajia ovat Turun yliopisto ja Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sen näytteistä yli neljännes on syöpänäytteitä.

Eri rekistereiden tietoja yhdistämällä laadukkaampaa hoitoa

Hoitojen kehittämiseen voidaan jatkossa käyttää sekä laaturekisterejä että Auria-biopankin kliinistä rekisteriä. Tätä työtä tulee koordinoimaan osaltaan tutkimushoitaja, joka kustannetaan toisaalta Auria-biopankin ja toisaalta Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen toimesta vuodelle 2017.

Pohjanmaan Syöpäyhdistys tukee Vaasan keskussairaalan onkologista tutkimus- ja hoitotyötä. Nyt Syöpäyhdistys lahjoittaa 30 000 euroa, joka tullaan käyttämään tutkimushoitajan tehtävään.

– Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen ja Syöpäjärjestöjen yksi tavoitteista on edistää syövän tutkimista, jotta syöpä voidaan voittaa. Tässä lahjoituksessa ja Vaasan keskussairaalan syöpätutkimuksen tukemisessa toteutuu se sama vieläpä niin, että vahvistamme samalla välillisesti myös alueellista hyvää syövän hoitoa, lähellä pohjalaista potilasta, kertoo Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suoranta.