Gå direkt till innehållet

Bronsmedalj för cancerförebyggande arbete för Marianne Buss

Marianne Buss har fått en förtjänstmedalj för cancerförebyggande arbete som delas ut av Cancerföreningen i Finland. Marianne har varit med i Österbottens Cancerförenings verksamhet många år som styrelsemedlem och har en lång karriär som expert inom social- och hälsovård. .
Marianne Buss gjorde en imponerande karriär inom Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa centralsjukhus 1970, först som sjukskötare och sedan under lång tid som överskötare (1982-2012) med ansvar för bl.a. arbete inom onkologin. I sitt arbete var hon med och utvecklade den onkologiska behandlingen vid Vasa centralsjukhus till den nivå den är idag: Vi hävdar att Vasaenheten är den mest betydande cancerbehandlingsenheten i Finland utanför universitetssjukhusen.

Efter sin arbetskarriär blev Marianne Buss aktiv inom Österbottens Cancerförening och Cancerorganisationerna.

Marianne gick i pension i slutet av 2012 och har sedan dess varit mycket aktiv i Österbottens Cancerförenings styrelse, i dess olika arbetsgrupper, och har med sin kunskap om människor bidragit till föreningens olika rekryteringar. Hon har varit aktiv ledamot och suppleant i föreningens styrelse sedan 2014, och bl.a. Medlem i Cancerföreningen i Finlands delegation sedan 2021.

Cancerföreningen i Finland delar ut förtjänstmedaljer i kampen mot cancer. Förtjänstmedaljer för cancerförebyggande arbete delas ut av föreningens delegation på förslag av förtjänstmedaljnämnden. 

Medaljen överlämnades till Marianne på vår styrelses julmöte den 14 december 2023.