Gå direkt till innehållet

Bekanta dig med handlingsmodellen för snusfri idrott!

Handlingsmodellen för snusfri idrott är utvecklad i samarbete med Cancerorganisationerna, EHYT rf och Finlands olympiska kommitté.

Handlingsmodellen ger tränare och övriga föreningsaktiva redskap för att uppmärksamma den snusfria verksamheten i föreningens spelregler och vardag. Modellen ger också fakta och kunskap för att berätta om snusets skadeverkningar och tala om snusanvändning med unga.

 

Modellen stärker snusfriheten genom:

  1. Att erbjuda färdiga spelregler för idrottsföreningar som vill vara snusfria.
  2. Ge modeller för hur man kan tala om snusanvändning.
  3. Ge tips på hur man kan stöda ungdomar som vil sluta snusa.
  4. Erbjuda ett kunskapstest om snus för unga, #Snusmyter
  5. Erbjuda kostnadsfria material och planscher.

 

Vi erbjuder handledning, stöd och utbildning i att ta i bruk modellen, du kan också själva bekanta dig med modellen och dess material här:

Handlingsmodellen för snusfri idrott materialbank

 

Vi ordnar en utbildningsdag för ibruktagande av modellen 14.9 på finska och en svenskspråkig utbildningsdag 27.10, håll utkik på våra sociala medier för mera information och anmälningslänken till den svenskspråkiga dagen.

Du hinner ännu anmäla dig till den finskspråkiga utbildningsdagen fram till 12.9

 

Kontakta vår expert inom Hälsofrämjande, Lea Vinkanharju, om du redan nu är intresserad av den svenskspråkiga utbildningsdagen, eller om du vill ha mera information om snusfri idrott!

Lea Vinkanharju

tel. 010 843 6003

e-post: lea.vinkanharju@botniacancer.fi