Gå direkt till innehållet

Att skydda barn från UV-strålning är även på kommunernas ansvar

Sommarmånaderna är nyckelmoment då det gäller att skydda sig från solen. Majoriteten av hudcancer orsakas av solens UV-strålning och upp till 95% av hudcancerfallen kunde förebyggas genom att skydda sig korrekt från solen. Väsentligt är att undvika direkt solljus då UV-strålningen är som starkast, att söka sig till skuggan, skydda huden med kläder, använda solglasögon och hatt samt att använda solkräm på exponerade hudområden.

– Fastän det är viktigt för var och en av oss att minnas förnuftigt solbeteende, så är det inte enbart individens uppgift att skydda sig från UV-strålningen. Då det gäller barn är det viktigt att beakta huruvida omgivningen är sådan att barnet faktiskt går att skydda från solens UV-strålning, betonar Cancerorganisationernas generalsekreterare Juha Peka Turunen.

Barns hud är extra känslig för solens UV-strålning. Att bränna huden som barn utsätter en för hudcancer. Till exempel risken för melanom ökar speciellt då man bränner sig upprepade gånger vid ung ålder.

Barn vistas mycket utomhus både inom småbarnspedagogiken och på fritiden. För barn och ungas del är den avgörande frågan hurdana daghemmens och skolornas gårdar, motionsplatser, parker, badstränder och lekplatser är. Finns det träd och skydd som skuggar? Är det lätt att söka sig till skuggan? Är gungor, klätterställningar eller sandlådor i direkt solljus? Gassar solen på hela sportplanen eller når den badstrandens varje vrå?

Kommunerna ansvarar för de vardagsmiljöer som barn och unga lever i. Det är kommunernas ansvar att se till att barn och unga inte utsätts för oavbrutet solljus då de vistas utomhus. Detta bör tas i beaktande då gårdar i skolor och daghem, lekparker och motionsplatser planeras och utrustas. Det är också frågan om grönområdesplanering och om huruvida man med träd skapar tillräckligt med skuggplatser såväl på nya som gamla bostadsområden, parker och lekplatser. I slutändan återvänder frågan till planläggningen: på hurdana platser byggs nya motionsplatser, lekparker, skolor och daghem? Är de öppna, jämna fält utan skydd för solen eller mångsidiga områden med plats för både skugga och sol?

– Melanom är en av de snabbast ökande cancertyperna. Om och när vi vill förebygga cancer under de kommande årtiondena måste vi oundvikligen verka för det idag. Att skydda barn och ungas hud är ett lätt sätt att minska risken för hudcancer. Ansvaret ligger hos föräldrar, men också hos politiska beslutsfattare. Det här är ett tydligt verksamhetsområde inom hälsofrämjande för varje kommunal beslutsfattare: lägg till mera skugga, träd och skydd till barn och ungas vardagsmiljö, och minska på så sätt cancerrisken märkbart, påminner Marika Skyttä, Cancerorganisationernas direktör för hälsoavdelningen.

Europas cancervecka pågår som bäst, vars finländska tema i år är solens UV-strålning och att skydda sig från den.

Mera information

Juha Pekka Turunen, generalsekreterare, tel. 050 511 3757

Marika Skyttä, direktör för hälsoavdelningen, tel. 044 298 2606

Sini Terävä, chef för samhällsrelationer, tel. 050 513 5083

Allas e-postadresser har formen fornamn.efternamn@cancer.fi.

 

Källa: Cancerorganisationernas publikation 25.5.2022