Gå direkt till innehållet

Allas vår Christer

Christer Fred

När försommaren stod i blomning nåddes vi av sorgebeskedet: vår arbetskamrat och vän, cancerföreningens långvariga arbetstagare Christer Fred hade avlidit efter en kort tids sjukdom. Detta efter endast ett drygt år som pensionär.

Christer var känd som sjukskötaren som gjorde allt för att döende människor skulle kunna få vårdas i sina hem fram till livets slut. Hans engagemang för dessa var utan like och under de cirka 25 år som han fungerade såsom palliativ sjukskötare fick årligen mellan 50 och 60 patienter med hans bistånd vårdas hemma. Hans verksamhetsområde var främst Vasa, Korsholm och Vörå, men han skötte också patienter och anhöriga längre bort.

Christer blev sjukskötare 1980 och han var senare en av de första som i Finland gick specialiseringsutbildning i smärtbehandling och palliativ vård. Han var under flera år anställd som sjukskötare vid onkologiska enheten vid Vasa centralsjukhus innan han i början av 1990-talet anställdes vid Österbottens Cancerförening, där hans ansvarsområde var den palliativa vården, varifrån han pensionerades våren 2019.

Christer var en föregångare då det gällde att utveckla metoder för smärtbehandling och otaliga är de personer som fått ta del av hans kunskaper angående detta, för även om han var djupt engagerad i hemvården gav han sig även tid att utbilda såväl läkare som vårdpersonal. Utöver detta var han en flitigt anlitad resurs vid kongresser med mera, i såväl Finland som utomlands.

Christers ledstjärna som palliativ sjukskötare var att den människa som hade minst livstid kvar ville han ge mest av sin egen tid. Som motvikt till det krävande engagemanget och som kraftkälla fanns familjen, hustrun Bodil, de tre barnen och speciellt de åtta barnbarnen. Utöver detta var lugnat i naturen och havet de viktigaste kraftkällorna.

Österbottens Cancerförening rf med dess styrelse och personal vill hedra Christers minne, och det enorma arbete han gjorde till förmån för cancerpatienterna. Vi deltar också i de anhörigas stora sorg.