Gå direkt till innehållet

Medlemsförmåner med medlemsavgift!

Vi har nu sänt iväg medlemsfakturorna för år 2024. Vi är mycket tacksamma över att du är vår medlem. Medlemsavgiften är 25 euro, samma som tidigare år!

Som medlem i Österbottens Cancerförening har du möjligheten att få vårddagsersättning för kostnader orsakade av vård förknippad med cancer. Som medlem kan du också ansöka om ett engångsbidrag för försvårad ekonomisk situation orsakad av cancervård.

Om du är engagerad i vår lokala avdelnings eller cancerklubbs (Kristinestad, Närpesnejden, Malax-Korsnäs, Korsholm, Vörå och Jakobstad) verksamhet täcker denna medlemsavgift även dess verksamhet.

Vi finansierar en stor del av vår verksamhet och våra tjänster med medlemsavgifterna. Även i år ordnar vi rådgivningstjänster, krishjälp, frivilligverksamhet och rehabilitering åt personer som insjuknat i cancer, deras närstående och allmänheten i vårt område. Vi stöder också hälsofrämjande arbete, palliativ vård och ger ekonomiskt stöd för dem som har insjuknat i cancer.

Mera information om vår verksamhet, våra tjänster samt medlemsförmåner hittar du på vår hemsida: www.botniacancer.fi och via sociala medier på våra kanaler @botniacancer. Du kan också beställa vår servicebroschyr från nedanstående telefonnummer eller e-postadress. Vi informerar dessutom om vår verksamhet i lokaltidningar. Våra verksamhetsställen betjänar dig i Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad.

Vår faktureringsoperatör gör det möjligt för dig att beställa din medlemsfaktura som nätfaktura i fortsättningen, det gör du enkelt via din nätbank.
Det är viktigt att du kontaktar föreningens servicesekreterare om din adress ändrats eller om du i fortsättningen inte vill vara vår medlem. Observera även att en separat påminnelseavgift på 5 euro uppbärs för påminnelsefakturor som skickas efter förfallodagen, för att täcka uppkomna kostnader.

Du når Österbottens Cancerförenings servicesekreterare på telefonnummer 050 468 7273 och på e-postadressen info@botniacancer.fi

 

Med vänlig hälsning

 

Österbottens Cancerförening

Aino Pihlajamäki                                    Markku Suoranta
ordförande                                                verksamhetsledare