Gå direkt till innehållet

VASA Samtalsgrupp för neuroendokrinologiska cancerpatienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Cancerföreningen erbjuder slutna samtalsgrupper för dig som insjuknat i cancer. Du får utbyta erfarenheter, förmedla förståelse samt gemenskap.

Vill du bearbeta dina upplevelser och få känna gemenskap med andra som har liknande erfarenheter som du? Kan du hitta mening i tillvaron trots svår sjukdom så påverkar det hur du mår. Meningsfrågan är en av de viktigaste, inom hälsorelaterad livskvalitet. I gruppen är det möjligt att få stöd och utbyta tankar och erfarenheter med andra i samma situation.

Gruppen kan vara tvåspråkig.

 

Frågor och anmälningar till Margita tel. 010 843 6006