Gå direkt till innehållet

Vasa: samtalsgrupp för gyn. cancerpatienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Stöd för nyligen diagnostiserade gyncancerpatienter, den tvåspråkiga gruppen träffas 15.4.2019 kl. 13-14.30.
Träffar: 15.4, 29.4, 20.5, 10.6
Österbottens Cancerförenings utrymmen, Nedretorget 3, 4. vån

  • Sluten grupp på 3-7 personer
  • gruppen bygger på att du vill ge och få stöd av personer i samma livssituation.
  • att hitta mening i tillvaron är viktigt trots svår sjukdom

Välkommen med och diskutera, . Info och anmälan Margita Strandberg-Heinonen tfn. 010 843 6006