Gå direkt till innehållet

Vasa: Öppen rehabilitering, parkurs

Tilläggsuppgifter om tillställningen

För nydiagnostiserade cancerpatienter samt närstående.

VARFÖR?

Syftete är att hjälpa den drabbade och hens närstående att leva ett gott liv, trots cancern.

Den totala längden för träffarna beräknas till 3 dagar, vilket i praktiken innebär 6 x 3h möten samt några hemuppgifter.

Du kan delta även under behandlingen.

Vi ordnar en uppföljningsträff efter 4-6 månader.


Ämnen som behandlas:

Varför insjuknade jag i cancer, med vilka påverkningar?
Jag har förändrats…
Kris och relation…
Våra olika roller…
Parförhållandet…
Hur gå vidare i livet?

 

Du kan ansöka kontinuerligt med STEA:s blankett,  den finns att fås på Cancerföreningen eller www.cancer.fi .Din ansökan tas i beaktande och vi tar personligen kontakt med dig.

Detta är kostnadsfritt för kursdeltagarna och bekostas delvis med STEA:s och Österbottens Cancerförening rf:s medel.
Ansökan skickas till Österbottens Cancerförening rf, Nedre torget 3, 65100 Vasa

Följande kurs i Vasa 22.8.-26.9.2019 kl. 17-20

Förfrågningar: sjukskötare
Margita Strandberg-Heinonen 010-8436 006

 

Deltagarnas kommentarer:

”Kan på ett bättre sätt diskutera svåra saker med partnern. Vågar visa mina svaga sidor. Bättre förståelse i relationen.”

”Förbättra förmågan att kommunicera och lösa problem tillsammans.”

”Varje kväll hade sina guldkorn, och man förstod att man inte var ensam med sina tankar och känslor.”

”Fördjupat perspektiv och hjälp/stöd att komma fram till lösningar.”

”Kursen och innehållet var bättre än mina förväntningar.”