Gå direkt till innehållet

Vasa: Livet här och nu- parkurs

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Kursen är för dig som har insjuknat i cancer och din make/maka.

En partners insjuknande och att leva med cancer innebär en kris, vilket förbrukar bådas kraftresurser. Förhållandet blir prövat då cancern tar krafterna av den ena parten, och den andra parten mitt i allt hamnar att bära den andra. I den här kursen fokuserar vi på att hitta kraftresurserna i parförhållandet då en cancersjukdom förändrar livet. En viktig del av kursen är kamratstöd av andra i liknande situation. Gruppen samlas totalt sex gånger med ungefär en veckas mellanrum på vardagskvällar, tre timmar åt gången. Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

 

Mera information och anmälningar: Jenni 050 443 1081 eller jenni.paloniemi@botniacancer.fi

Dagar: 6.2; 13.2; 20.2; 5.3; 12.3 ja 19.3 klo 16-19.