Gå direkt till innehållet

Spring undan cancer!

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Den 1 juli kl. 16:00 – 19:30
Maxmo Idrottsgård,
Maxmovägen 340
Spring undan cancer 2.0!
Det populära välgörenhetsloppet ordnas i år den 1.7 i natursköna Maxmo.
Startskottet går 17:00 och i år springer vi alla för #PETforBotnia insamlingen,
som är avsedd att stöda anskaffningen av en PET-röntgenapparatur till Vasa
Centralsjukhus.
Man kan välja att antingen springa/gå 1 km eller 7 km.
På 7 km:s banan finns en vätskestation som man passerar två gånger under
banan.
Parkering sker vid Idrottsgården, skolan, dagis och gravgården.
Frivilliga brandkåren finns på plats och förevisar brandbilar.
Utlottningspris till alla deltagande barn.
Servering vid målgång.

Anmälningsblankett finns på Vörå Företagare  och Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubbs Fb-sida
Anmälan på plats sker från kl 16:00
Avgift:
Förhandsanmälda 10€ / person, 20€ / familj
Anmälan på plats 15€ / person, 30€ / familj
Förhandsanmälan öppnas i maj.
Samla familj, vänner, grannar och Spring undan cancer!