Gå direkt till innehållet

Samtalsgrupp för nyligen diagnosticerade bröstcancerpatienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

  • Cancerföreningen erbjuder slutna samtalsgrupper för dig som insjuknat i cancer.
  • Samtalsgrupperna bygger på att du vill få stöd av och ge stöd till andra som befinner sig i samma livssituation.
  • Du får utbyta erfarenheter, förmedla förståelse samt gemenskap.
  • Vill du bearbeta dina upplevelser och få känna gemenskap med andra som har liknande erfarenheter som du?
  • Kan du hitta mening i tillvaron trots svår sjukdom så påverkar det hur du mår.
  • Meningsfrågan är en av de viktigaste, inom hälsorelaterad livskvalitet.
  • Startar 29.1.2018 kl. 17-18.30, Nedre torget 3, IV vån.
  • Som dragare och stödperson fungerar Pernilla Vikström, 050 492 8280
  • I gruppen är det möjligt att få stöd och utbyta tankar och erfarenheter med andra i samma situation.
  • Frågor och anmälningar Pernilla eller Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006