Gå direkt till innehållet

Parkurs för prostatacancerpatienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Genom rehabiliteringskurserna stöder Österbottens Cancerförening cancerpatienternas återgång till livet efter sjukdomen. Till rehabiliteringskurserna väljer vi rehabiliteringspatienter som redan är i slutskedet av första linjens behandling eller vilkas behandling är i uppföljningsskedet. Den lämpliga tidpunkten är ofta ungefär 1–2 år efter insjuknandet. Tidpunkten beror dock på den individuella situationen.

Rehabiliteringen är kostnadsfri för kursdeltagarna. Ansökan skickas till Fpa, senast sex veckor innan kursen startar. Ansökningsblanketten (Fpas blankett KU132r) finns att printa ut på cancerföreningens hemsida, och kan också fås från våra byråer eller av sjukhusets socialskötare. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Mera information fås av Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006