Gå direkt till innehållet

Parkurs för personer med bröstcancer vid Härmä rehab

Tilläggsuppgifter om tillställningen

7-11.6.2021 (nr. 82494)

Du kan söka till en anpassningsträningskurs inom 1–2 år efter insjuknandet, när du är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas eller i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på din individuella situation. Man kan också söka till kursen ensam.

Ansökan (FPA:s blankett KU132r) skickas till FPA. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Info om Härma rehab: Jessica Havulehto tel. 050 516 0360 eller Cancerföreningen Christine Kung tel. 010 843 6011