Gå direkt till innehållet

Jakobstad: Livet här och nu -kurs

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Kursen startar på hösten, exakt datum meddelas senare.

En partners insjuknande och att leva med cancer innebär en kris, vilket förbrukar bådas kraftresurser. I den här kursen fokuserar vi på att hitta kraftresurserna i parförhållandet då en cancersjukdom förändrar livet. En viktig del av kursen är kamratstöd av andra i liknande situationer.

 

Gruppen samlas totalt sex gånger med ungefär en veckas mellanrum på vardagskvällar, tre timmar åt gången. Kursen är avgiftsfri för deltagarna. Välkommen med!

Mera information får du från Christine Kung 050 3435298 eller christine.kung@botniacancer.fi