Gå direkt till innehållet

Intressant allmän föreläsning av läkaren Peter Strang

Tilläggsuppgifter om tillställningen

En föreläsning med palliativa professor och författare Peter Strang, specialist i allmän onkologi/gynekologisk cancer.

”Existentiella aspekter vid svår cancer, samt ensamhet som hälsorisk kontra gemenskap som skyddsfaktor”

Ensamheten är inte svår enbart på det psykologiska planet, utan den påverkar även den fysiska hälsan – vilka kan de skyddande hälsoeffekter vara? Meningen med livet är den viktigaste existentiella frågan för oss människor, kan man känna stark meningsfullhet även när man är svårt sjuk?

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Österbottens Cancerförening, Korsholms cancerklubb och Vörå-Oravais-Maxmo cancerklubb. Anmälan via vuxeninstitutet. Mera information tillkommer.

 

Fritt inträde. Kaffeservering

Plats: Kosrholms vuxeninstitut, Smedsby, Korsholm