Gå direkt till innehållet

Karleby: Peter Strang håller föreläsning om ensamhet

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Att ensamhet är tråkigt, men kan ensamhet också påverka den kroppsliga hälsan? Varför finns det samband mellan ofrivillig ensamhet och hjärt- och kärlsjukdomar? Varför skyddar gemenskap mot sådana sjukdomar?
Föreläsningen tar upp varför människan är gjord för gemenskap och varför ensamhet är en hälsorisk även idag. Strang talar även om den existentiella ensamheten, dvs den inre ensamhet vi kan känna ibland trots att vi har både familj och vänner.

FRITT INTRÄDE! Kaffeservering med frivillig avgift.