Gå direkt till innehållet

Anpassningskurs för personer med prostatacancer vid Härmä Rehab

Tilläggsuppgifter om tillställningen

13-17.9.21

Du kan söka till en anpassningsträningskurs inom 1–2 år efter insjuknandet, när du är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas eller i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på din individuella situation. Man kan också söka till kursen ensam.

Ansökan skickas till FPA. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Mera info: Christine Kung tel. 010 843 6011 eller Jessica Havulehto (Härmä Rehab) tel. 050 516 0360