Gå direkt till innehållet

Anpassningskurs för personer med prostatacancer vid Härmä Rehab

Tilläggsuppgifter om tillställningen

17-21.10.2022 (Kurs nr. 83417)

Du kan söka till en anpassningsträningskurs inom 1–2 år efter insjuknandet, när du är i slutskedet av behandlingen av sjukdomens initialfas eller i uppföljningsfasen av behandlingen. Lämplig tidpunkt varierar och är beroende på din individuella situation. Man kan också söka till kursen ensam.

Kursens målsättningar är att säkerställa eller förbättra arbets- och funktionsförmågan, ge information och kunskap om cancersjukdomen, behandlingen och egenvården samt att både du och din närstående får stöd att hantera den situation som sjukdomen orsakar, för att kunna fortsätta på bästa möjliga sätt i den vardag som sjukdomen förändrat.

Ansökan

FPA:s ansökningsblankett KU132r och bifogat B-läkarintyg med rekommendation till kursen lämnas till FPA. FPA bekostar rehabiliteringen och beviljar platserna samt ersätter en del av resekostnaderna. Ansök till kurserna i god tid!

 

Info om Härma rehab:

Jessica Havulehto tel. 050 516 0360 eller Cancerföreningen Christine Kung tel. 050 343 5298