Gå direkt till innehållet

Närpes: Stödgrupp för nyligen insjuknade cancerpatienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Målsättningen för stödsgruppen är att hjälpa de insjuknade att anpassa sig till sin nya livssituation och att få stöd och möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra som är i liknande situation.

(Med ”nyligen insjuknade” menas de personer som har fått sin cancerdiagnos inom senaste två åren)

 

Handledare: Sjukskötare Jenni Paloniemi
Plats: Pjelax Byahus
Tid: 13.9, 4.10, 1.11, 22.11 och 13.12 kl. 13-15.

Info och anmälningar: Jenni Paloniemi 050 443 1081