Gå direkt till innehållet

Instruktioner för fakturering

Vi önskar att fakturor huvudsakligen sänds elektroniskt till nedanstående adress:

E-fakturaadress: 003702193889
Operatör: 003708599126

 

Om Ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor, ber vi Er skicka e-post-eller pappersfakturor till följande adress:

e-post: fennoa.504031@erin.posti.com

Österbottens Cancerförening rf
PL 59925
01051 LASKUT

OBS! Hela adressen bör anges på den aktuella fakturan, inte bara på kuvertet.

 

Ni kan vid behov kontakta verksamhetsledaren:

Markku Suoranta
E-post: markku.suoranta@botniacancer.fi
Tel. 050 056 0151