Siirry suoraan sisältöön

Testamenttilahjoitus

Testamentin voi tehdä itse. Sen laadinnassa on kuitenkin hyvä käyttää asiantuntijaa, koska testamentin tulee täyttää asiakirjalta vaadittavat muotomääräykset. Asiantuntijoita ovat lakimiehet, juristit, notaarit jne.

Testamentin teko-oikeus

Täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt henkilö on oikeutettu tekemään testamentin.

 • Testamentin tekijältä vaaditaan riittävää tervejärkisyyttä, sillä testamentin tekohetkellä ratkaisevassa asemassa on testamentin tekijän henkinen tila.
 • Testamentti on aina tehtävä henkilökohtaisesti, eikä kukaan voi valtuuttaa toista tekemään testamenttia puolestaan.
 • Testamentti tulee tehdä tarkan harkinnan jälkeen, sillä siitä ilmenee yksiselitteisesti viimeisen tahdon määrittely. Tekijään ei saa kohdistua ulkopuolista painostusta.
 • Testamentin voi saada hyväkseen vain joko ihminen tai oikeushenkilö, kuten yhdistys tai säätiö.

Testamentin kirjoittaminen

 • Testamentin täytyy olla kirjallinen ja se tulee allekirjoittaa ja oikeaksi todistaa. Testamentin voi kirjoittaa itse tai joku muu.
 • Testamentin teksti voi olla toisen kirjoittamaa, mutta allekirjoituksen tulee olla testamenttaajan itsensä tekemä.
 • Päiväys on välttämätön.
 • Testamentti on hyvä tehdä kahtena kappaleena, joista toinen jää testamenttaajalle ja toisen voi viedä pankkilokeroon.

Todistajat

 • Todistajia testamentilla on oltava vähintään kaksi, jotka samanaikaisesti paikalla ollessaan todistavat tekijän allekirjoituksen oikeaksi.
 • Todistajan on oltava 15 vuotta täyttänyt ja hänen tulee ymmärtää, mitä testamentin tekeminen tarkoittaa.
 • Todistajan pitää pystyä arvioimaan testamentin tekijän henkistä tilaa.
 • Todistaja ei saa olla lähisukulainen.
 • Todistaja itse tai hänen lähiomaisensa ei saa hyötyä testamentista.

Lisätietoja testamenttilahjoituksesta puhelimitse yhdistyksen toiminnanjohtaja Markku Suorannalta, puh. 050 056 0151 tai sähköpostilla markku.suoranta(at)botniacancer.fi