Gå direkt till innehållet

Var tredje cancer orsakas av tobak

25-31.5 infaller den europeiska cancerveckan. Under veckan uppmärksammas tobaksprodukternas cancerrisker, nikotinberoende och avvänjningsmetoder.

Tobaksanvändningen har minskat i Finland, men ännu röker 16 % av männe och 12 % av kvinnorna regelbundet. Dessutom ökar användningen av snus och elcigaretter, särskilt bland unga.

Fyra av fem som dagligen röker, är oroliga över hur rökandet påverkar hälsan. Över hälften av rökarna skulle vilja sluta och över en tredjedel har försökt sluta.

Varannan rökare i Finland dör av tobaksrelaterade sjukdomar, ifall de inte slutar röka, och var tredje cancer orsakas av rökning. Cancerrisken minskar i alla åldrar efter att man slutat röka.

Alla har inte lätt för att sluta, och många behöver stöd för att fatta beslutet att slut och hjälp mot abstinensbesvären.

Alla tobaksprodukter är skadliga, oberoende om man röker, snusar, tuggar eller utsätts passivt. Den största cancerrisken utgör tobaksrökning, eftersom förbränningsprocessen frigör cancerogena ämnen. I snus finns avsevärt mycket mer nikotin än i cigaretter, och också andra cancerframkallande ämnen.