Gå direkt till innehållet

Vår förnyade broschyr är färdig – vi vill nå ut till alla som insjuknat i cancer och deras nära

Österbottens Cancerförenings förnyade broschyr som berättar om föreningens verksamhet och om  tjänster som föreningen erbjuder är nu färdig. ”Vi ville förnya broschyrens hela visuella utseende, få mera färg i den och framhäva innehållet på ett annat sätt” berättar föreningens verksamhetsledare Markku Suoranta.

”Denna broschyr är ett viktigt hjälpmedel för föreningen då vi vill nå åt minstone alla som insjuknat i cancer samt deras nära” påminner Margita Strandberg-Heinonen, ansvarig skötare för rådgivningstjänster. ”Alla är inte i behov av våra tjänster, men vi hoppas att alla är medvetna om att vi finns och vad vi erbjuder för hjälp.”

Broschyren har börjat delas ut till sjukhus, hälsocentral samt andra samarbetspartner. Broschyren finns att fås på alla våra verksamhetsställen, och den kan beställas per telefon på numret 010 843 6000 eller e-post adressen info@botniacancer.fi

Föreningens broshyr är designad av C2 reklambyrån och den har tryckts av KTMP i Korsholm.