Gå direkt till innehållet

Trygg betjäning hos Cancerföreningen

Jenni Paloniemi ja Heidi Hjerppe

Cancerföreningens höstsäsong har kört igång och du är välkommen in till byråerna! Alla rådgivningsbyråer är öppna som normalt, och vi berättar gärna mera om vår verksamhet och våra tjänster.

Vi håller 1-2 meters säkerhetsavstånd och upprätthåller god handhygien. I situationer där säkerhetsavstånd inte är möjliga – t.ex. vid utprovning av bröstproteser och vid hudgranskningar – använder våra sjukskötare ansiktsmask. Du kan naturligtvis också nå oss per telefon och Teams!

PS! Du kommer väl inte om du har symptom?

Här är länken till våra kontaktuppgifter.