Gå direkt till innehållet

StopCancer 2020 -insamlingen i full gång

Österbottens Cancerförenings återkommande storinsamling StopCancer 2020 öppnades officiellt på vändagen 14.2. För tillfället pågår insamlingen i Larsmo, Pedersöre och Karleby, och under årets gång kommer kampanjen att flyttas från ort till ort. Vi samlar medel för att finansiera Österbottens Cancerförenings verksamhet och service för cancerdrabbade och deras närmaste, så att österbottningarna kan leva ett gott liv utan cancer eller trots cancer.

Insamlingens huvudteman är krishjälp, palliativ vård, stöd för cancerpatienter och anhöriga, samt lokal cancervård. Man kan delta på många olika sätt.

Man kan delta i insamlingen genom att göra en donation till Österbottens Cancerförenings elektroniska StopCancer 2020 -insamlingsbössa (donationen sker via din nätbank). Insamlingskontonumret är Vasa Andelsbank FI54 5672 4320 0016 86, eller genom att använda Mobile Pay. Donationsnumret är 96497.

Man kan också delta genom att organisera ett välgörenhetsevenemang (konsert, idrottsevenemang etc) till förmån för insamlingen. Kontakta i så fall verksamhetsledare Markku Suoranta, tel 0500 560 151 eller markku.suoranta@botniacancer.fi.

Föreningen har 12 yrkesverksamma och hundratals frivilliga som genom arbetet årligen möter tusentals cancerpatienter och deras anhöriga. Vi stöder österbottniska cancerpatienter med över 100. 000 euro per år genom vårddagsersättningar och specialbidrag. Vi stöder lokal cancervård och -forskning, och arrangerar rehabilitering och palliativ vård.

Österbottens Cancerförening står som ensam arrangör för StopCancer-insamlingen, och ansvarar för att de insamlade medlen går till angivna ändamål. Insamlingskostnaderna är små, de uppstår främst genom marknadsföring och materialkostander, samt genom byggandet av den elektroniska insamlingsbössan. Ingen extra arbetskraft har anställts för insamlingen, utan den förverkligas främst med talkokraft.

Information om insamlingen:
Verksamhetsledare Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening, tel. 0500 560 151.

Insamlingstillstånd:
Tillståndets innehavare: Österbottens Cancerförening rf
Tillståndets utfärdare: Österbottens Polisinrättning
Tillståndsnummer: RA/2019/880
Verkställighetstid: 1.11.2019 – 31.12.2020
Verkställighetsområde: landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Användningstid för insamlade medel: åren 2020-2023

 

Du hittar även information om hur insamlingen framskrider på vår Facebook-sida och på instagram @botniacancer