Gå direkt till innehållet

Sommarens öppethållning

Vid brådskande ärenden kan du ringa sjukskötare på nummern 050 443 1107
eller verksamhetsledare Markku Suoranta tel. 050 056 0151