Gå direkt till innehållet

Smärtpump som stöd för den palliativa vården i Lapua

Den palliativa vården var ett av insamlingsmålen under StopCancer-insamlingen 2016. Insamlingen inbringade fina summor, så också i Lapua. Vi tackar än en gång alla som deltagit.

Under sommaren kunde de insamlade medlen äntligen komma till användning, så man införskaffade en smärtpump till Lapuas hälsocentral, för att underlätta tillvaron för cancerpatienter i det palliativa vårdskedet. Donantionen mottogs av (på bilden från vänster) avdelningsskötare Eeva Jylhä och överläkare Jari Vihla. Lapuas insamlingschef Ritva Rantamäki och cancerföreningens verksamhetsledare Markku Suoranta överräckte gåvan.