Gå direkt till innehållet

Reijo Salmi 1930-2020

Reijo Salmi

Cancerföreningens mångåriga ordförande och hedersordförande medicinalråd Reijo Salmi har avlidit.

Reijo Salmi verkade som Cancerföreningens ordförande 1990-2004 och som styrelsemedlem 1971-2004. Reijo Salmi deltog aktivt i föreningens verksamhet och i utvecklandet av flera nya tjänster. Hans funktion som överläkare på onkologiska avdelningen på Vasa Centralsjukhus möjliggjorde ett flexibelt samarbete mellan Cancerföreningen och centralsjukhuset till förmån för de österbottniska cancerpatienterna. Detta goda samarbete utvecklas och fördjupas än i dag.

Österbottens Cancerförening hedrar det arbete Reijo Salmi gjort vår förening och  vår sak, och deltar i de anhörigas stora sorg.