Gå direkt till innehållet

Nätkamratstöd för närstående till nyinsjuknade


Koronavirusepidemin har satt stopp för våra kamratstödsträffar, och därför erbjuder vi nu kamratstöd via internet.
Vi inleder med nätkamratstödsträffar för närstående till nyinsjuknade (1-2 år sedan insjuknandet) i hela Österbotten.
Nätträffarna börjar då minst fyra deltagare har anmält sig.
Vi träffas sammanlagt fyra gånger.

Anmäl dig till rådgivningsskötaren på din ort:

Karleby/Jakobstad: Christine Kung christine.kung@jakobstad.fi

Vasa: Margita Strandberg-Heinonen margita@botniacancer.fi

 

TILLÄGGSINFORMATION OM TRÄFFARNA

Nätkamratstödsträffarna sker via plattformen Microsoft Teams. Man kan delta med dator eller smarttelefon via den länk man får via e-post. Alla deltar med både ljud och video. Du kan delta med en dator eller telefon som har kamera och mikrofon. Diskussionen leds av cancerföreningens rådgivningsskötare.

Välkommen med att prata med andra närstående till nyinsjuknade!

Länk: Guide för deltagande i nätstödträffar (pdf)