Gå direkt till innehållet

Delta i undersökning för cancerdrabbade barnfamiljer

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av det stöd du fått av olika socialtjänster för barnfamiljer efter att ena förälderna insjuknat i cancer?
Nu har du möjlighet att delta i en forskningsundersökning. Enkäten är på finsk, men du får svara på svenska.
Studien är anonym, och utförs i samarbete med Österbottens Cancerförening.

Mera information och kontaktuppgifter hittar du via nedanstående länk, där också enkäten ska besvaras.

Länk till enkäten