Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen: Äventyras behandlingen av cancer i Finland om forskningspengarna inte räcker till?

                                                                      

Embargo 12.3.2018 kl. 13.30

 

 

Enligt en utfrågning som Cancerstiftelsen beställt anser cancerforskare att de privata stiftelserna är de viktigaste finansiärerna av deras forskningsarbete. Över 70 procent av alla som svarade på utfrågningen upplevde att det blivit svårare att få forskningsfinansiering, att det finns mindre av den och att konkurrensen blivit hårdare.  

 

Den offentliga finansieringen av cancerforskning har minskat och det har blivit svårare att få grundfinansiering som utdelas av universiteten. Den största finansiären är de privata stiftelserna, vilkas andel är 39 procent. Den näst viktigaste finansiären är Finlands Akademi med sin andel på 22 procent. Universiteten står för 19 procent av finansieringen och kommer på tredje plats enligt de uppgifter som vi fått i utfrågningen.

 

Konkurrensen om finansiering har ökat och anskaffningen av forskningsmedel kan kräva till och med en fjärdedel av forskarens arbetstid. Allra svårast är det att få finansiering som ledare av sin egen forskningsgrupp och som forskardoktor.

Universiteten erbjuder forskningsmiljön, men finansierar inte själva forskningsarbetet, vilket betyder att finansieringen i praktiken söks annanstans. Forskarna känner sig också osäkra på sitt arbete, eftersom över hälften var bekymrade över finansieringens kontinuitet.

 

Cancerstiftelsens andel utgör upp till en femtedel av de intervjuade forskarnas finansiering

 

Av alla som svarade på utfrågningen tyckte 22 procent att Cancerstiftelsens finansiering är viktig för deras forskningsarbete och nästan alla berättade att Cancerstiftelsens finansiering kommer att bli allt viktigare eller ha en minst lika viktig roll i framtiden. I detta nu utgör Cancerstiftelsens andel 19 procent av de intervjuade cancerforskarnas finansiering.

 

Drömmen är att revolutionera behandlingen av cancer

 

Utfrågningen klarlade även vad forskarna drömmer om i sitt arbete. Svaren visar hur djupt engagerade och motiverade forskarna är i sitt arbete.

 

”Min dröm är att genom en långsiktig och fokuserad cancerforskning hitta en sådan cancerbehandling som kan bota en patient som lider av metastaserad cancer. En sådan här behandlingsform skulle revolutionera behandlingen av cancer.”

 

”Att kunna stödja familjer och särskilt barn som drabbats av cancer.”

 

Cancerstiftelsen beställde utfrågningen av Kantar TNS. Utfrågningen baserar sig på en telefonintervju av 97 cancerforskare.

 

 Finlands viktigaste stipendium samlas nu!

Cancerstiftelsen grundades för 70 år sedan. Då överlevde en av tre cancerpatienter sin sjukdom. Nuförtiden blir redan två av tre cancerpatienter friska. Enligt den färska Concord-3-undersökningen är Finland idag bland de åtta bästa länderna i fråga om hur cancerpatienterna överlever sin sjukdom.

 

  • Endast genom att trygga finansieringen av cancerforskningen kan vi utveckla behandlingarna och besegra cancern. Våra donatorer har en central roll i att forskarna kan göra spetsforskning till fördel för cancerpatienter och deras anhöriga, säger generalsekreteraren Sakari Karjalainen.
  • Under jubileumsåret vill vi tillsammans med cancerforskarna vädja till finländarna och bjuda in dem till talkot där vi samlar medel till viktig cancerforskning.
  • I statens budget har anslagen för forskning inom hälsovårdsbranschen reellt minskat med 63 procent under åren 2011–2016.

Akademikern, professorn och Cancerstiftelsens ordförande Sirpa Jalkanen, specialistläkaren inom urologi och forskaren Antti Rannikko och överläkaren och professorn i klinisk hematologi Kimmo Porkka undertecknade 12.3. vid lanseringen av insamlingen Finlands viktigaste stipendium en stipendieansökan till det finska folket, en ansökan på sju miljoner euro till förmån för cancerforskningen.

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio är storinsamlingens beskyddare.

Cancerstiftelsen har finansierat betydande forskningsprojekt

 

Med hjälp av Cancerstiftelsens forskningsfinansiering har man uppnått viktiga resultat. Till exempel har akademiprofessor Kari Alitalo upptäckt faktorer och receptorer som reglerar tillväxten av lymfvägar förknippade med spridning av metastaser. Professorn i cancergenetik Lauri Aaltonen och akademiker Albert de la Chapelle har med framgång kunnat klarlägga tjocktarmscancerns genetik och akademiker Sirpa Jalkanen har gjort stora framsteg i kampen mot cancer genom att forska i dess immunologi.

Stipendier har beviljats från Cancerstiftelsens Rosa bandet-fond sedan 2004. Under den tiden har man gjort stora framsteg i behandlingen av bröstcancer. Till exempel adjuvant behandling av svårbehandlade bröstcancrar har blivit effektivare, vilket har lett till att många bröstcancerpatienter numera inte får återfall. I och med att till exempel trastuzumab och andra HER2-läkemedel har tagits i bruk, har levnadstiden hos patienter med metastaserad bröstcancer förlängts och livskvaliteten förbättrats.

Cancerstiftelsen finansierar även forskningsverksamheten i Finlands Cancerregister. Med hjälp av registret kan man visa vilka riksomfattande cancerscreeningar som minskar dödligheten. På basis av forskningsresultat kallas nuförtiden även över 60-åriga kvinnor till mammografiundersökning, så att bröstcancern kan upptäckas tidigare och allt fler kan bli helt friska.

Tack vare Cancerstiftelsens och Finlands Cancerregisters initiativ påbörjades screening för förstadier av cancer i livmoderhalsen i Finland redan 1963, vilket betydligt minskade antalet insjuknade, och detta har redan minskat de dödsfall som förorsakas av cancer i livmoderhalsen till en femtedel.

 

Var och en kan delta i Finlands viktigaste stipendium-insamlingen

 

Finlands viktigaste stipendium-insamlingen pågår under hela året.

Du kan donera med kontoöverföring: FI20 2344 1800 0032 29 referens: 3353

Med SMS: meddelande till numret 16499 TUEN15 (15 euro) TUEN30 (30 euro) TUEN50 (50 euro)

eller på adressen syopasaatio.fi.

 

Även företagsvärlden är bekymrad över cancerforskningen

Alma Media, Neste Oy, LähiTapiola, Paletti, Kesko, SOK och Lindex, de tre sist nämnda via Rosa Bandet-kampanjen, har redan anmält sig till insamlingen som ”hedersdonatorer”.
Information om hur företagen kan delta i insamlingen och uppgifter om de olika ”donatorpaketen” med respektive material finns på adressen syopasaatio.fi/yrityksille

 

#suomentärkeinapuraha


Mera information:

Generalsekreterare Sakari Karjalainen tfn 0400 818 910, @sakari_k

Informations- och medelanskaffningschef Helena Hulkko tfn 050 582 2211, @HelenaHulkko

Kommunikationsexpert Anu Kytölä tfn 050 382 8968, @AnuKytola

Syöpäjärjestöt.fi, @Syopajarjestot

fornamn.efternamn@cancer.fi