Gå direkt till innehållet

Cancerpatienter och coronaviruset – Frågor och svar

Vi har svarat på allmänna frågor gällande corona och cancer.

1. Jag har cancer, hör jag till riskgruppen?
Ja.

2. Varför är det farligt för en cancerpatient att bli smittad av coronaviruset?
Cancerbehandlingarna försvagar cancerpatientens immunförsvar. När immunförsvaret är nedsatt, är man mer mottaglig för smitta och löper större risk att bli allvarligt sjuk, än en person med normalt immunförsvar.

Cytostatikabehandlingar, antikroppsbehandling och immunonkologisk behandling försvagar patientens immunsystem. Behandlingarna verkar individuellt på alla patienter, därför bedömer cancerläkaren noggrant vilken medicinsk vård som är trygg just för dig under coronaepidemin. Alla nödvändiga behandlingar genomförs även under coronaepidemin. I vissa fall kan man överväga att övergå till en lindrigare vårdform, till exempel ifall patienten redan svarat bra på medicineringen.

Smittorisken ökar speciellt vid sådana behandlingar som sänker patientens immunsystem markant. Det handlar till exempel om tunga behandlingar för leukemi-, lymfkörtelcancer- och myelompatienter, och stamcellstransplantationer.

Efter en vanlig cytostatikabehandling återhämtar sig immunförsvaret inom 1–3 månader och efter stamcellstransplantationer inom ca 6-12 månader. Det finns inte bevis på att en cancerpatient som blivit friskförklarad skulle ha ökad risk att drabbas av en svår infektion.

3. Jag blir behandlad med immunterapi, hur ska jag förhålla mig till coronaviruset?
Ta kontakt med din läkare eller med vårdstället för ytterligare information.

4. Hör jag också till riskgruppen om jag endast varit med om en operation, men inte fått annan cancervård?
Ja. Operationer kan innebära mindre eller större ingrepp och beroende på vilken typ av operation det är frågan om, varierar risken. Det är viktigt att du följer de instruktioner du får av vårdpersonalen efter ingreppet. Det är viktigt att du följer med hur du mår. Följ också myndigheternas anvisningar. Vid behov, ta kontakt med vårdpersonalen för mer information.

5. Måste alla cancerpatienter vara hemma?
För tillfället är det bäst att hålla sig hemma så mycket som möjligt. Det här gör vi för att minska möjligheten för viruset att sprida sig. Detta gäller oss alla, inte endast cancerpatienter.

6. Myndigheterna uppmanar oss att stanna inne, borde jag avboka min cancerbehandling?
Håll dig till din individuella vårdplan. Ta dig till behandlingen, ifall du inte fått andra instruktioner av vårdpersonalen. Undvik i mån av möjlighet kollektivtrafiken när du tar dig till och från behandlingen.

7. Får jag som har cancer träffa mina vänner hemma eller kan min vän komma och hälsa på mig på sjukhuset?
Som cancerpatient är det är vettigt att minska på mängden besök för att minimera risken att bli smittad av coronaviruset. Sjukhusen har för tillfället strikta regler, som det gäller att följa. Ifall du har symtom som ont i halsen, hosta, snuva eller feber, eller om du varit utsatt för smitta, bör du hålla dig borta från sjukhus och vårdställen. Ifall du får gäster, be dem hålla god handhygien och undvika kramar. Är gästerna förkylda, gäller det att avboka träffen.

8. Får jag besöka min släkting på sjukhuset eller på vårdhemmet?
För tillfället bör mängden besök minskas. Respektera besöksförbudet, det finns till för att trygga din släktings hälsa. Ifall det finns ett speciellt behov för besöket, ta kontakt med sjukhuset eller vårdhemmet och fråga hur du ska gå till väga.

9. Jag bor ihop med en cancerpatient, vilka regler gäller mig?
Som närstående är det extra viktigt att du följer de råd som myndigheterna utfärdat för riskgrupper. Undvik fysisk kontakt i den grad det är möjligt och kom ihåg att hålla händerna rena.

10. Hur avviker corona från en vanlig förkylning, och hur vet jag när jag bör kontakta vårdpersonalen?
Cancerpatienter bör alltid ta kontakt med vårdpersonalen vid förkylning.

11. Om jag blir förkyld när jag är mitt I cancerbehandlingen, skjuts behandlingen då upp, och hur fortsätter vården? Ska jag hemlighålla min förkylning för att undvika att behandlingen blir uppskjuten?
Varje cancerpatient har en individuell vårdplan och vårdbehovet utreds alltid av olika specialister inom medicinen. Målet är att alltid följa den individuella vårdplanen. Ifall du blir förkyld, är det viktigt att först vårda förkylningen (eller infektionen). När du blivit frisk, fortsätter behandlingarna. Ingen ska behöva hemlighålla förkylningssymtomen av rädsla att bli utan vård.

12. Vågar jag överhuvudtaget ta mig till behandlingen? Kan jag avbryta cancerbehandlingen?
Det är naturligt att oroa sig och fundera över förhållandet mellan cancerbehandlingarna och coronaviruset. Det lönar sig ändå att lita på den vårdande läkarens omdöme gällande just din individuella situation och vård. Olika infektioner är alltid en risk för cancerpatienter, men vårdpersonalen är väl förberedd för olika situationer.

13. Kan mitt immunförsvar sjunka ännu efter att cancerbehandlingen är över?
Immunförsvaret kan tillfälligt sjunka efter att behandlingen är över. Vårdpersonalen beaktar din helhetssituation och ger dig personliga instruktioner i enlighet med den behandling du fått.

14. Cancerbehandlingarna är över, hör jag fortfarande till riskgruppen?
Ifall cancerbehandlingarna är över och du blivit friskförklarad, hör du i princip inte längre till riskgruppen. Undantag finns alltid, det är klokt att följa myndigheternas rekommendationer. Ta kontakt med din läkare om du är osäker.

15. Kan corona påverka min cancerbehandling?
Då den individuella cancerbehandlingen planeras beaktas också den ytterligare risk som coronaviruset medför för patientens hälsa. I vissa fall kan läkaren justera medicineringen, exempelvis kan ransonerna tas mer sällan eller så kan man hålla paus i medicineringen. Det är även möjligt att läkaren väljer en annan medicin, för att minska risken för infektion. Operation och strålbehandling som är ämnade att bota cancern strävar man efter att genomföra planenligt.

16. Har det kommit nya regler och restriktioner gällande coronaviruset för patienter som är på väg till behandling?
På sjukhusen och i väntrummen lönar det sig att hålla avstånd till andra människor. Under epidemin är det inte tillåtet för utomstående personer att vistas på sjukhusen. Det betyder att ingen närstående får komma med till sjukhuset. I specifika fall görs undantag, till exempel ifall patienten är rullstolsbunden och behöver hjälp med transporten.

Målsättningen är att försöka minimera cancerpatienternas besök på sjukhusen. Det är orsaken till att en del av besöken ersätts med telefonsamtal.

17. Varför är Cancerorganisationernas råd så allmänna? Varför uppmanar vi dig att ta kontakt med vårdpersonalen?
Det finns väldigt många olika former av cancer. De behandlas och vårdas på diverse olika sätt. Samma typ av cancer hos olika patienter kan också kräva olika vård och behandling. Behandlingarna skräddarsys och alla reagerar olika på sin behandling och/eller virusinfektioner. Därför råder vi dig att vända dig till vårdpersonalen för att få specifika instruktioner.