Gå direkt till innehållet

Cancerorganisationer: Organisationernas verksamhetsvillkor försämras – Understryker vikten av vår insamlingskampanj StopCancer!

Österbottens Cancerförening har fått statsbidrag för att ge krishjälp och frivillig stödpersonalverksamhet för cancerpatienter och deras närstående. Dess andel har varit knappt 10 % av vår inkomst. Nu när nedskärningarna som definieras i ramkampanjen också påverkar dessa bidrag, är vår insamlingskampanj #stopcancer24 mer än viktig och läglig. Med vår egen insamling och era donationer strävar vi efter att säkerställa att dessa tjänster även kommer att finnas tillgängliga i framtiden. Nedan finns information från Cancerorganisationerna i ärendet.

 

Nedskärningen av statsbidragen till sociala organisationer som beslutades i budgetramen försvagar allvarligt organisationernas verksamhetsvillkor.

Framskridandet av den planerade nedskärningen för 2027 till de kommande två åren ger organisationer lite tid att förbereda sig för situationen, även om den är något mer måttlig än väntat.

– Det är klart att nedskärningen kommer att synas i organisationssektorn som både strukturella och funktionella förändringar. I cancerorganisationerna bedömer vi nu i lugn och ro tillsammans med patientorganisationer och regionala cancerföreningar, kommenterade Juha Pekka Turunen, generalsekreterare för cancerorganisationerna.

Med cancerorganisationer avses den enhet som bildas av Cancerföreningen i Finland och Cancerfonden. I Cancerföreningen finns 12 regionala cancerföreningar och fem nationella patientorganisationer. Cancerföreningen upprätthåller också det finska cancerregistret.

– Cancerorganisationer bedriver den verksamhet som cancerpatienter och deras närstående behöver och yrkesverksamma som redan lider av resursbrist förväntar sig exakt samma verksamhet av oss. Vi kan inte lämna utan stöd de tiotusentals patienter och deras närstående som idag stöds av cancerorganisationer, framhåller Turunen.

Cancerorganisationer anser att skattehöjningarna på sprit och tobak som beskrivs i budgetramen är motiverade ur folkhälsosynpunkt. Cancerorganisationer välkomnar också skärpningen av beskattningen av godis och läsk som ett steg i riktning mot en hälsoskatt.

Däremot anser organisationen höjningar av kundavgifter och höjningar av den initiala självrisken för medicinska ersättningar vara en kortsiktig politik: även nu kan en allvarlig sjukdom leda till en persons djupa ekonomiska nöd.