Gå direkt till innehållet

Nykarlebykonsert för palliativa vården

Den 12.2.2017 ordnade Lions Club Nykarleby i samarbete med Nykarlebynejdens sång- och musikförbund en välgörenhetskonsert i St. Birgitta kyrka i Nykarleby. I konserten deltog Nykarleby Manskör, Nykarleby Damkör, Jeppo Ungdomsorkester och Nykarleby Stråkorkester. Solist var Markus Lytts. Verksamhetsledaren för Österbottens Cancerförening Markku Suoranta berättade om föreningens verksamhet. Lars-Johan Sandvik höll en andakt. Som konferencier fungerade Folke Lindgren. Konserten ordnades till förmån för den palliativa vården i nejden, samt för Lions Röda Fjädern-kampanj.

Konserten var väl besökt och inbringade 5229 euro. Till den palliativa vården kunde utbetalas 3140 euro.

Österbottens Cancerförening tackar för gåvan som överräcktes i slutet av april.