Gå direkt till innehållet

Valutskottets meddelande

Ärade klubbordförande 

  

Till kännedom: Medlemmarna i vår cancerförening! 

I år grundades ett valutskott till Österbottens Cancerförening, som förbereder valet av medlemmar till Österbottens Cancerförening rf:s styrelse, vilket sker i höstmötet som hålls 25.11. 

Valutskottet ber avdelningarna skicka sina förslag på person till styrelsen senast 30.9.2021. Nedan är en förteckning av styrelsens medlemmar, där medlemmar i tur att avgå har noterats. En del av de avgående medlemmarna kan föreslås för en ny treårsperiod.  

  

ORDFÖRANDE 

Primärskötare Aino Pihlajamäki, Kristinestad 

  

ORDINARIE MEDLEMMAR 

Expert Christer Strömbäck, Vaasa, 

Primärskötare Anja Kangasniemi, Vasa, – i tur att avgå, kan inte väljas på nytt 

Sjukskötare Eva-Maria Strömsholm, Karleby, 

Närvårdare Eija Laulaja, Jalasjärvi, 

Onkolog Timo Ala-Luhtala, Seinäjoki, 

Sjukskötare Berit Honga, Vasa – i tur att avgå, kan väljas på nytt  

Speciallärare Kaarina Höykinpuro, Alajärvi, 

Jordbruksföretagare Pentti Haapala, Ilmajoki, 

Onkolog Heidi Bengts, Vasa – i tur att avgå, kan väljas på nytt 

Kommunalråd Harry Wallin, Seinäjoki – i tur att avgå, kan väljas på nytt 

  

 SUPPLEANTER 

Skolsekreterare Kaija Kiviluoma, Kuortane 

Utbildningsplanerare Terhi Kniivilä-Kupila, Karleby, 

Diplomingenjör Kari Alasaari, Lapua, 

Bankdirektör Simo Vuorenlinna, Vasa – i tur att avgå, kan inte väljas på nytt 

Överskötare Marianne Buss, Vasa, 

Sjukskötare Bernice Suikkanen, Vörå  i tur att avgå, kan inte väljas på nytt 

Trafikidkare Ismo Pajuluoma, Seinäjoki, 

Pensionär Yrjö Hakala, Kauhajoki, 

Rektor Thomas Öhman, Vasa – i tur att avgå, kan väljas på nytt 

Avdelningsskötare Elvi Nordlund, Vasa – i tur att avgå, kan väljas på nytt 

  

Förslagen lämnas åt  valutskottets sekreterare senast 30.9.2021 per epost markku.suoranta@botniacancer.fi

 

Till valutskottet år 2021-22 hör representanter från styrelsen (2) och Alajärven Syöpäosasto samt från Finlandssvenska Cancergruppen. Heidi Bengts är verksam som ordförande och Kari Alasaari som styrelsens andra representant.

Alla våra medlemmar kan påverka kandidatuppställningen genom avdelningarna och klubbarna (Kontaktuppgifter här) eller genom att delta i höstmötet 25.11.   

 

På valutskottets vägnar  

  

Markku Suoranta

valutskottets sekreterare