Gå direkt till innehållet

Ny infotjänst då anställd insjuknat

Visste du att ungefär en tredjedel av dem som insjuknar i cancer är i arbetsför ålder?

Allt fler av dem som tillfrisknar från cancer återvänder till arbetet, och under vissa former av cancerbehandlingarna är det möjligt att arbeta samtidigt. Dessutom har vården utvecklats så att många former av obotlig cancer kan likställas med kroniska sjukdomar, där det går bra att fortsätta arbeta.

Att återvända till arbetet och att möjliggöra arbete kräver planering och samarbete tillsammans med den insjuknade. Cancerpatienterna i Finland rf:s projekt Jag, cancer och jobb har tagit fram ett informationspaket om hur man bemöter och stöder en insjuknad medarbetare. Du hittar informationspaketet här: https://syopajatyo.fi/pa-svenska/information-till-forman/

Österbottens Cancerförenings rådgivningsskötare finns också till din tjänst, ifall du är förman och en anställd har insjuknat i cancer, eller om du själv har insjuknat och funderar över frågor kring arbetslivet. Tveka inte att kontakta oss!