Gå direkt till innehållet

Informations- och diskussionstillfälle om palliativ stödpersonsverksamhet i Kustösterbotten

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Informations- och diskussionstillfälle om palliativ stödpersonsverksamhet Korsholms kulturhus 9.1.2019 kl 17-18.30

Vi söker nya stödpersoner till palliativa vården som stöder patienten och anhöriga både i hemmet och på sjukhuset. På vårvintern 2018 startade vi verksamheten enligt vårt nya koncept och eftersom erfarenheterna var så uppmuntrande har vi beslutit att expandera verksamheten till Korsholm, Vörå och hela Kustösterbotten.

 

Skulle du ha tid och vilja att fungera som stöd åt en patient i palliativt skede eller hens anhörig?
Du är en empatisk och balanserad person med möjlighet att engagera dig i verksamheten. Både män och kvinnor i olika åldrar behövs.

 

 

 

Palliativa stödpersoner som jobbar som volontärer ersätter inte vårdpersonal eller anhörigas stöd utan kompletterar dem. Stödpersonen kan hjälpa med praktiska saker, så som trygghet eller sällskap. Anhöriga kan få en behövlig vilopaus, eller någon att prata med.

 

Cancerföreningen skolar volontära stödpersoner. Deltagarna väljs på basen av ansökan samt intervjuer. Svenskspråkig skolning ordnas i början av mars.