Gå direkt till innehållet

Vasa: Samtalsgrupp för tarmcancer patienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

I samtalsgruppen får du stöd av andra och ger stöd åt andra i liknande livssituation.

Gruppen träffas i Österbottens Cancerförenings utrymmen, Nedre torget 3, 65100 Vasa

Info och anmälningar: Margita Strandberg-Heinonen 010-8436006