Gå direkt till innehållet

Vasa: Samtalsgrupp för gyn. cancer patienter

Tilläggsuppgifter om tillställningen

I samtalsgruppen både får och ger du stöd till andra personer i liknande livssituation.

Träffarna ordnas i Österbottens Cancerföreningens utrymmen, Nedre torget 3, 65100 Vasa

Info samt anmälningar Margita Strandberg-Heinonen 010-8436006