Gå direkt till innehållet

Parkurs för patienter med kronisk cancer

Tilläggsuppgifter om tillställningen

8-11.10.2018 i Alskathemmet, Korsholm.

Ansökningen skickas till Österbottens Cancerförening.

Info och ansökn.blankett Margita Strandberg-Heinonen, tel. 0108436006