Gå direkt till innehållet

Parkurs för dig med obotlig cancer

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Kursen ger er verktyg att hitta era egna resurser och sätt att leva i vardagen trots obotlig cancer. Ni får information av experter samt kamratstöd från andra i liknande situationer.

Tid: 11-14.4.2022
Plats: Härmä rehabiliteringscenter

Ämnen som behandlas 

  • Obotlig cancer och behandlingar
  • Fysisk aktivitet och hjälpmedel
  • Avslappning
  • Lätt motion
  • Parförhållande
  • Näring och cancer
  • Vardagsjuridik
  • Framtiden

Till kursen väljs personer som insjuknat i cancer, som redan är i slutskedet av första linjens behandling eller vilkas behandling är i uppföljningsskedet. En lämplig tidpunkt för kursen är ungefär 1-2 år från att ha insjuknat. Vilken tidpunkt som är lämplig beror förstås på den individuella situationen.

Ansök med STEA:s blankett som du får vid föreningens verksamhetsställen, eller via den här länken och sänd den till Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad.

Förfrågningar Christine, tel. 050 343 5298