Gå direkt till innehållet

På Nätet: Livet efter Cancerbehandlingar

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Är din cancerbehandling redan avslutad eller är den i slutskedet och det är dags att återgå till vardagen? Då behandlingen är över har man återigen en ny situation framför sig. Man behöver anpassa sig till den nya vardagen och det kan väcka frågor och känslor.

Livet efter cancerbehandlingar som tema ordnas via TEAMS distanskontakt den 20.4.2021 klo 17:00-19.00. Välkommen med!

Tillställningen arrangeras i samarbete med Vasa centralsjukhus och avsikten är att så småningom anpassa sig till vardagslivet efter att ha genomgått cancerbehandlingar. På programmet finns föreläsning av specialiserande läkare inom onkologi och föreningens stödperson som berättar om egna erfarenheter. Personalen från Österbottens Cancerförening ger tips om hur man kan ta hand om sitt eget fysiska och psykiska välmående. Vår sjukskötare berättar om olika typer av stöd och kurser/uppträning för cancerpatienterna och deras anhöriga.

Anmälningar: jenni.paloniemi@botniacancer.fi eller 010 8436 003