Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförenings vårmöte

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Föreningens vårmöte hålls i Vasa, på Nedre torget 3, vån 4. tors 27.8.2020 kl 17.00. Mötet flyttades från våren till ett senare tillfälle pga coronaepidemin.

Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden, dvs verksamhetsberättelsen och bokslutet godkänns, revisorernas utlåtande behandlas och ansvarsfrihet skall beviljas.

OBS! Man kan också delta i mötet på distans via Teams. Anmäl dig i så fall på e-post info@botniacancer.fi senast ti 25.8 kl 15. 

Kaffeservering.

Välkommen!