Gå direkt till innehållet

KARLEBY Rosa band försäljning och handledning i egenkontroll av bröst

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Rosa band försäljning och handledning i självkontroll av brösten lö 12.10 

Ko och köp årets rosa band i Prisma i Karleby på lö 12.10 kl 10-13. På plats finns Mellersta Österbottens canceravdelning och rådgivningsskötare från Österbottens Cancerförening, som ger handledning i hur man själv ska kontrollera sina bröst.

Cancerstiftelsens Rosa band insamling har som målsättning att främja cancerforskning, så att allt fler cancerfall kan förebyggas eller botas, och att garantera att alla som insjuknar får det stöd som behövs i sjukdomens olika skeden.