Gå direkt till innehållet

Härmä: Fortbildning för stödpersoner inom palliativvården

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Lördagen 29.10 Fortbildning för stödpersoner inom palliativvården vid Härmä rehabiliteringscenter. Ämne; ”Mångkulturell död – hur bemöta och tala om döden inom olika kulturer”,som föreläsare sjukhuspräst Anne Peltomaa

 

Skolningen är till för föreningens palliativa stödpersoner. Dlev du intresserad? Kontakta Maria Heikkilä-Nyman maria.heikkila-nyman@botniacancer.fi eller 050 473 4114