Gå direkt till innehållet

VASA Att överleva och leva med cancer -hur gör vi det så bra som möjligt?

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Vi uppmärksammar Världscancerdagen 4.2 med både fakta och erfarenheter av den sjukdom som på ett eller annat sätt berör alla: Cancer. Centralsjukhuset i Vasa står i framkant vad gäller forskning, behandling och teknik. Vi har upplevt hur det som görs på sjukhuset engagerar regionen och stora summor pengar har samlats in via Österbottens Cancerförening, som kunnat stöda utveckling och teknik som används. En av kvällens föreläsare är professor och överläkare Antti Jekunen.

Efter kaffepausen startar paneldiskussion med Ann-Charlotte Kjerulf som moderator och i panelen hittar vi Markku Suoranta, Anders Myntti, Majvor Stagnäs, Heidi Lindeman, Solbritt Arnolds-Granlund och Nina Nystrand-Hammarström.

Seminariet blir det officiella startskottet för grundandet av Korsholms Cancerklubb, d.v.s. en helt ny arena för alla med intresse för frivilligarbete och stöd för insjuknade och anhöriga. Programmet för kvällen är föreläsningar, paneldiskussioner, personliga berättelser och servering.

Seminariet genomförs i samarbete med Österbottens cancerförening och Andreas Knips hembageri.

Under seminariet får man lämna en frivillig kaffeavgift som går till Cancerföreningens verksamhet i Korsholm och som fungerar som en ekonomisk grundplåt för den nya klubben.

 

Mer information: Korsholms vuxeninstitut