Siirry suoraan sisältöön

Syöpäseulonnoilla tavoitellaan syöpäkuolemien vähenemistä  

Tiedotusvälineissä on ollut esillä seulontojen vaikutus syöpäkuolemiin. Julkaisemme järjestömme vastineen asiaan verkkosivuilla:

Helsingin Sanomat julkaisi 14.10. artikkelin syöpäseulontojen vaikutuksesta kokonaiskuolleisuuteen Bretthauerin katsauksen pohjalta. Valitettavasti artikkeli antoi vääristyneen kuvan seulontaohjelmien arvioinnista.

Syöpäseulontojen ensisijainen tavoite on seulottavan syövän aiheuttamien kuolemien vähentäminen. Tavoitteen toteutumisesta on näyttöä kaikista Suomen nykyisistä seulontaohjelmista. Eturauhassyöpää ei Suomessa seulota, vaikka se HS:n artikkelissa nostetaan esille.

Seulontojen arviointi kaikkien kuolemien perusteella on ongelmallista, sillä seulottavat syövät vastaavat hyvin pientä osaa kaikista kuolinsyistä. Jos seulontaa arvioidaan vähenevän kokonaiskuolleisuuden perusteella, tarvitaan valtavia tutkimusaineistoja ja pitkä seuranta-aika, jotta edes suuret erot syöpäkuolleisuudessa näkyisivät tuloksissa. Tällaisia tutkimuksia ei ole tehty, sillä ne olisivat hyvin kalliita ja veisivät siten resursseja muilta tutkimuksilta.

On totta, että syöpäseulonnassa hyödyt keskittyvät harvoille. Sama pätee muuhunkin terveydenhuoltoon. Emme arvioi toimien tehoa vaikutuksilla kokonaiskuolleisuuteen vaan sillä, miten ne vaikuttavat niiden kohteena oleviin ihmisiin. Syöpäseulontoja, kuten muutakin terveydenhuoltoa, tulee arvioida konkreettisten hyötyjen ja haittojen kautta, ei kokonaiskuolleisuuden kaltaisilla karkeilla mittareilla.

Suomessa käytössä olevat seulontaohjelmat ovat tutkitusti kustannusvaikuttavia. Seulontaohjelmat eivät myöskään työllistä merkittävällä tavalla terveydenhuoltoa. Niiden osuus syövänhoidon kokonaiskustannuksista on noin yksi prosentti. Seulontaohjelmia kehitetään ja niiden hyötyjä ja haittoja terveydenhuoltojärjestelmälle ja seulottavalle väestölle arvioidaan jatkuvasti. Hyödyt ovat tutkitusti haittoja suurempia.

Tytti Sarkeala
seulontajohtaja
Suomen Syöpärekisteri

Sirpa Heinävaara
tutkimusjohtaja
Suomen Syöpärekisteri