Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Jaamme avustuksia syöpäpotilaille ja heidän perheilleen. Tälle sivulle on koottu avustuksemme ja ohjeet niiden hakemiseen.

Syöpäpotilaan hoitopäiväkorvaus

Hoitopäiväkorvaus on Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen jäsenille suunnattu korvaus. Sen suuruus on 5 euroa/hoitovuorokausi tai -käynti. Hoitopäiväkorvausta maksetaan yli 18-vuotiaalle jäsenelle, joka on ollut syöpäsairauden vuoksi hoidettavana sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, poliklinikalla tai sarjahoidossa sairaalassa (esim. sädehoito). Korvausta maksetaan enintään 30 vuorokaudelta vuodessa. Korvausta maksetaan takautuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta. Kuluvan kuun 25. päivään mennessä saapuneet ehtivät sen kuun maksatukseen. Hakemuksen tulee olla Syöpäyhdistyksen henkilökunnan / sairaalan sosiaalityöntekijän tai muun hoitohenkilökunnan allekirjoittama tai hakijan tulee liittää anomukseensa laskukopiot joista hoitopäivämäärät käyvät ilmi. Korvausta voidaan maksaa sinä vuonna kertyneiltä päiviltä jona henkilö on ollut yhdistyksen jäsen.

 

Hoitopäiväkorvauksen hakulomake (pdf)

Avustus syöpään sairastuneille

Pohjanmaan Syöpäyhdistys myöntää avustusta syövän hoidosta aiheutuneisiin sairauskuluihin. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Erityisen painavista syistä ja yhdistyksen taloudellisen tilanteen niin salliessa avustusta voidaan myöntää myös muille. Hakemuksen tulee olla Syöpäyhdistyksen henkilökunnan/sairaalan sosiaalityöntekijän tai muun hoitohenkilökunnan allekirjoittama tai hakijan tulee liittää anomukseensa lääkärintodistus, josta käy ilmi syöpäsairauden laatu (epikriisi, tai esimerkiksi B-todistus).

Avustuksenhakulomake (pdf)

Avustus lapsisyöpäpotilaiden perheille

Pohjanmaan Syöpäyhdistys myöntää avustusta perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään. Avustus maksetaan kerran, ja se on suuruudeltaan 700 euroa. Jos syöpä uusiutuu, avustus maksetaan uudelleen.

Jommankumman vanhemmista on oltava Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen jäsen. Jäseneksi voi liittyä myös hakemisen yhteydessä.

Alkuavustushakemus (pdf)

Osana Pohjanmaan Syöpäyhdistystä toimii Eppulit, syöpälapsiperheiden oma kerho, joka tarjoaa tukea ja toimintaa perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään.

Liity Eppulit-kerhon toimintaan!

Hautausavustus syöpälapsiperheille

Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen syöpälapsiperheiden kerho Eppulit tarjoaa hautausavustusta lapsen kuoltua. Avustus on suuruudeltaan 700 euroa.

Syöpälapsiperheen hautausavustus (pdf)

Syöpää sairastaneen lapsen perheenä olette tervetulleita mukaan Eppuleiden toimintaan.

Tuemme palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutusta

Pohjanmaan Syöpäyhdistys haluaa tukea palliatiivisen hoidon EDUPAL-erikoistumiskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita. Osaamista tarvitaan, jotta palliatiivinen hoito ja saattohoito saadaan maakunnissa sosiaali- ja terveysministeriön ja yleisesti hyvän elämän vaatimalle tasolle.

Sairaanhoitaja, joka osallistuu osittain tai kokonaan omalla kustannuksellaan SeAMK:n tai Novian järjestämään EDUPAL-koulutukseen ja työskentelee yhdistyksen toimialueella (E-P, K-P ja Pohjanmaan maakunta) palliatiivisessa vaiheessa olevien syöpäpotilaiden hoidon tehtävissä, voi hakea Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen koulutustukea. Tuen suuruus on 300-500 euroa sellaisille, jotka joutuvat kokonaan maksamaan koulutuksen ja 100-300 euroa sellaiselle, jotka osittain joutuvat maksamaan koulutuksen hinnan (kuitenkin maksimissaan opiskelijan omavastuuosuus).

Koulutustukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, mistä ilmenee opiskelijan tiedot (nimi, hetu, osoite, tilinumero, koulutuspaikka SeAMK/Novia), nykyinen työtehtävä ja työpaikka sekä se maksaako opiskelija kokonaan vai minkä osuuden itse.  Hakemus voidaan tehdä sähköpostilla osoitteeseen markku.suoranta@botniacancer.fi. Hakemus tulee tehdä ennen koulutuksen päättymistä. Tuki maksetaan koulutuksen päättymisen jälkeen.